Tìm kiếm

Lớp 9

tài liệu

TOP 10 bài Thuyết minh một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em 2023 SIÊU HAY Admin Vietjack Top 9 bài Thuyết minh một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em 2022 hay nhất – Bài văn mẫu Thuyết minh một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em hay nhất Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
3179 12 1
TOP 18 bài Thuyết minh về cây dừa 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 18 bài Thuyết minh về cây dừa 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Thuyết minh về cây dừa Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
267 46 0
TOP 15 bài Nghị luận về bài thơ Sang thu 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 15 bài Nghị luận về bài thơ Sang thu 2023 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về bài thơ Sang thu Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
943 14 1
TOP 10 bài Nghị luận bài Mùa xuân nho nhỏ 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 3 bài Nghị luận bài Mùa xuân nho nhỏ 2023 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận bài Mùa xuân nho nhỏ Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
1107 14 1
TOP 10 bài Nghị luận về bài thơ Con cò 2023 SIÊU HAY Kiều Mỹ Tâm Top 4 bài Nghị luận về bài thơ Con cò 2023 hay nhất – Bài văn mẫu Nghị luận về bài thơ Con cò hay nhất Ngữ Văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
1651 14 1
Top 10 bài Nghị luận bài học rút ra từ truyện Chó sói và cừu 2023 SIÊU HAY Kiều Mỹ Tâm Top 3 bài Nghị luận bài học rút ra từ truyện Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten 2023 hay nhất – Bài văn mẫu Nghị luận bài học rút ra từ truyện Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten hay nhất Ngữ Văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
3885 8 1
TOP 19 bài Nghị luận về Cho và Nhận 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 19 bài Nghị luận về Cho và Nhận 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về Cho và Nhận Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
573 40 0
TOP 26 bài Nghị luận xã hội về lòng biết ơn 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 26 bài Nghị luận xã hội về lòng biết ơn 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng biết ơn Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
3275 54 1
TOP 23 bài Nghị luận về tình yêu quê hương đất nước 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 23 bài Nghị luận về tình yêu quê hương đất nước 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về tình yêu quê hương đất nước Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
776 61 0
TOP 24 bài Nghị luận về tinh thần đoàn kết 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 24 bài Nghị luận về tinh thần đoàn kết 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về tinh thần đoàn kết Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
332 50 0
TOP 21 bài Nghị luận về lối sống có trách nhiệm 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 21 bài Nghị luận về lối sống có trách nhiệm 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về lối sống có trách nhiệm Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
3201 50 0
TOP 25 bài Nghị luận về sự tự tin 2023 SIÊU HAY Nguyễn Trần Thanh Bình TOP 25 bài Nghị luận về sự tự tin 2022 SIÊU HAY - Bài văn mẫu Nghị luận về sự tự tin Ngữ văn lớp 9 được tuyển chọn từ các bài văn hay của học sinh các trường THCS trên cả nước.
4603 55 1