Tìm kiếm

bài viết

Top 1000 Bài tập thường gặp môn Toán có đáp án (phần 23) Admin Vietjack Top 1000 Bài tập thường gặp môn Toán có đáp án (phần 23) - Tuyển chọn các dạng bài tập ôn tập môn Toán hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
53
Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em Trịnh Thị Phương Huyền Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
19
Viết tập hợp các số tự nhiên x, biết rằng: x chia hết cho 2, 3, 5 Trịnh Thị Phương Huyền Viết tập hợp các số tự nhiên x, biết rằng: x chia hết cho 2, 3, 5 - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
22
Chứng minh rằng: ƯCLN(a, b) = ƯCLN(5a + 2b, 7a + 3b) Trịnh Thị Phương Huyền Chứng minh rằng: ƯCLN(a, b) = ƯCLN(5a + 2b, 7a + 3b) - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
31
Dấu hiệu chia hết cho 13 và 11 là gì Trịnh Thị Phương Huyền Dấu hiệu chia hết cho 13 và 11 là gì - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
36
Nêu dấu hiệu chia hết cho 13 Trịnh Thị Phương Huyền Nêu dấu hiệu chia hết cho 13 - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
16
Cho A = {x thuộc ℤ | x nhỏ hơn 4} Trịnh Thị Phương Huyền Cho A = {x thuộc ℤ | x nhỏ hơn 4} - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
15
Mua 15 quyển vở hết 36 000 đồng. Hỏi mua 25 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền Trịnh Thị Phương Huyền Mua 15 quyển vở hết 36 000 đồng. Hỏi mua 25 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
16
Tính giá trị của T biết: T = 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2 015 Trịnh Thị Phương Huyền Tính giá trị của T biết: T = 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2 015 - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
15
Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n(n + 1) Trịnh Thị Phương Huyền Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n(n + 1) - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
21
105 cm^2 = ……… dm^2 = ……… m^2 Trịnh Thị Phương Huyền 105 cm^2 = ……… dm^2 = ……… m^2 - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
17
Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 68. Biết rằng cách đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi Trịnh Thị Phương Huyền Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 68. Biết rằng cách đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi - Tuyển chọn câu hỏi môn Toán thường gặp nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Toán.
18