Tìm kiếm

Khối THPT

bài viết

Nêu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt và cho biết, đối với em thành tựu nào ấn tượng nhất Nguyễn Thị Hằng Nêu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt và cho biết, đối với em thành tựu nào ấn tượng nhất - Lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch sử 10.
133822
Giải Công nghệ 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản Ánh Tuyết Giải Công nghệ 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 11 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 11.
111699
Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa thời kì cổ-trung đại Huyen Luong Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa thời kì cổ-trung đại - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
107177
Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ Huyen Luong Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
101141
Nêu một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại và ý nghĩa Huyen Luong Nêu một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại và ý nghĩa - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
75463
Khái niệm văn minh, văn hóa giống nhau và khác nhau như thế nào Huyen Luong Khái niệm văn minh, văn hóa giống nhau và khác nhau như thế nào - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
74254
Vì sao con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời Nguyễn Ngọc Thúy Vy Vì sao con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
71933
Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng Nguyễn Thị Thuỳ Linh Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng - Tuyển chọn Soạn văn lớp 10 ngắn gọn, hay nhất sách Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 10.
63963
Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc Nguyễn Thị Hằng Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc - Lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch sử 10.
62681
Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất Nguyễn Thị Hằng Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất - Lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch sử 10.
60054
Các thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại có ý nghĩa như thế nào Huyen Luong Các thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại có ý nghĩa như thế nào - Tuyển chọn giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 10.
58309
Nêu thành tựu văn minh tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á Nguyễn Thị Hằng Nêu thành tựu văn minh tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á - Lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch sử 10.
56327