Tìm kiếm

Khối THPT

bài viết

Giải SGK Tin học 11 Bài 3 (Kết nối tri thức): Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet Nguyễn Mạnh Tài Giải SGK Tin học 11 Bài 3 (Kết nối tri thức): Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet - Trọn bộ lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn giúp bạn học tốt môn Tin học 11.
86
Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch Thanh Trà Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
9
Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tên một số phần mềm đồ họa nguồn mở Thanh Trà Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tên một số phần mềm đồ họa nguồn mở - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
14
Phần mềm ở các trạm ATM (rút tiền tự động) có phải là phần mềm trực tuyến không Thanh Trà Phần mềm ở các trạm ATM (rút tiền tự động) có phải là phần mềm trực tuyến không - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
10
Có thể nói “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại Thanh Trà Có thể nói “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
11
Em hãy nêu tên một phần mềm trực tuyến khác với các phần mềm đã nêu trong bài Thanh Trà Em hãy nêu tên một phần mềm trực tuyến khác với các phần mềm đã nêu trong bài - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
15
Em hãy nêu những ưu điểm của phần mềm chạy trên Internet Thanh Trà Em hãy nêu những ưu điểm của phần mềm chạy trên Internet - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
21
Phần mềm chạy trên Internet là gì? Em hãy cho một ví dụ về phần mềm như vậy. Hãy nêu ưu điểm của phần mềm Thanh Trà Phần mềm chạy trên Internet là gì? Em hãy cho một ví dụ về phần mềm như vậy. Hãy nêu ưu điểm của phần mềm - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
14
Cho ví dụ về phần mềm thương mại và một phần mềm nguồn mở có thể thay thế Thanh Trà Cho ví dụ về phần mềm thương mại và một phần mềm nguồn mở có thể thay thế - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
16
Cho ví dụ về phần mềm đóng gói và phần mềm đặt hàng. Ưu điểm của phần mềm thương mại là gì Thanh Trà Cho ví dụ về phần mềm đóng gói và phần mềm đặt hàng. Ưu điểm của phần mềm thương mại là gì - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
13
Hãy thảo luận xem phần mềm nguồn mở có thay thế hoàn toàn được phần mềm thương mại hay không Thanh Trà Hãy thảo luận xem phần mềm nguồn mở có thay thế hoàn toàn được phần mềm thương mại hay không - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
13
Ý nghĩa của yêu cầu “phần mềm sửa đổi một phần mềm nguồn mở theo GPL cũng phải mở Thanh Trà Ý nghĩa của yêu cầu “phần mềm sửa đổi một phần mềm nguồn mở theo GPL cũng phải mở - Lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.
18