Tìm kiếm

bài viết

Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Vật lí có đáp án (phần 3) Admin Vietjack Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Vật lí có đáp án (phần 3) - Tuyển chọn câu hỏi môn Vật lí hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Vật lí.
25
Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài Nguyễn Thanh Thảo Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^-7 C và 4.10^-7 C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) Nguyễn Thanh Thảo Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^-7 C và 4.10^-7 C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số Nguyễn Thanh Thảo Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số-Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một chiếc đèn neon đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119 V – 50 Hz. Nó chỉ sáng lên Nguyễn Thanh Thảo Một chiếc đèn neon đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119 V – 50 Hz. Nó chỉ sáng lên -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp Nguyễn Thanh Thảo Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở A. giá trị trung bình của dòng điện Nguyễn Thanh Thảo Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở A. giá trị trung bình của dòng điện -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một điện tích -1.muy.C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m Nguyễn Thanh Thảo Một điện tích -1.muy.C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10-6 g nằm cân bằng Nguyễn Thanh Thảo Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10-6 g nằm cân bằng -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
5
Một tụ có điện dung 2 muy F. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được Nguyễn Thanh Thảo Một tụ có điện dung 2 muy F. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
9
Có 9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn có số pin trong mỗi dãy bằng số dãy thì thu Nguyễn Thanh Thảo Có 9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn có số pin trong mỗi dãy bằng số dãy thì thu
9
Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền tam giác vuông ABC Nguyễn Thanh Thảo Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền tam giác vuông ABC -Trọn bộ câu hỏi ôn tập môn Vật lí giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật lí.
10