Việc định cư lâu dài và hình thành các khu dân cư tập trung ven các con sông lớn

610

Với giải Câu 4 trang 21 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 4 trang 21 sách bài tập Lịch Sử 6: Việc định cư lâu dài và hình thành các khu dân cư tập trung ven các con sông lớn có những điều kiện thuận lợi gì đối với sự hình thành các quốc gia sơ kì trên đất nước Việt Nam?

Trả lời: 

- Điều kiện thuận lợi: 

+ Đất đai rất màu mỡ, dễ canh tác, nguồn nước tưới tiêu đầy đủ,... dẫn đến nông nghiệp phát triển, của cải dư thừa ngày càng thường xuyên.

+ Nhu cầu trị thuỷ cũng là điều kiện để dẫn tới sự hình thành các quốc gia sơ kì.

Trả lời: - Điều kiện thuận lợi: + Đất đai rất màu mỡ, dễ canh tác, nguồn nước tưới tiêu đầy đủ,... dẫn đến nông nghiệp phát triển, của cải dư thừa ngày càng thường xuyên. + Nhu cầu trị thuỷ cũng là điều kiện để dẫn tới sự hình thành các quốc gia sơ kì.

Đánh giá

0

0 đánh giá