Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đổi với đời sống kinh tế và xã hội

533

Với giải Câu 2 trang 21 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 2 trang 21 sách bài tập Lịch Sử 6: Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đổi với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thuỷ?

Lời giải:

- Ý nghĩa của việc phát minh ra kim loại đối với đời sống kinh tế của người nguyên thủy:

+ Đẩy mạnh sản xuất, nhiều ngành sản xuất mới được ra đời: nông nghiệp dùng cày và chăn nuôi, nghề luyện kim và chế tạo đồ đồng cùng với các nghề dệt vải, làm đồ gốm,...; trao đổi, buôn bán cũng phát triển.

+ Sản xuất phát triển, tạo ra của cải ngày càng nhiều. Con người không chỉ đủ ăn mà còn tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên.

- Ý nghĩa của việc phát minh ra kim loại đối với đời sống xã hội của người nguyên thủy: một bộ phận người chiếm hữu của dư thừa làm của riêng, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu có sự phân hoá giàu - nghèo. Chế độ công xã thị tộc bị rạn vỡ, xã hội nguyên thuỷ dần tan rã. Loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước.

Đánh giá

0

0 đánh giá