Quan sát hình 4 (trang 26, SGK), em hãy cho biết: Có những loại hình công cụ

529

Với giải Câu 1 trang 21SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 1 trang 21 sách bài tập Lịch Sử 6: Quan sát hình 4 (trang 26, SGK), em hãy cho biết: Có những loại hình công cụ, vũ khí nào được tìm thấy thuộc văn hoá Gò Mun? Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết điều gì về đời sống kinh tế của người nguyên thuỷ?

Lời giải:

- Một số công cụ, vũ khí bằng đồng thuộc văn hóa Gò Mun:

+ Công cụ: rìu, lưỡi câu…

+ Vũ khí: mũi tên, dao, giáo…

- Những loại hình công cụ đó đã cho thấy đời sống kinh tế của người nguyên thủy đã có sự phát triển hơn trước (công cụ lao động sắc bén hơn giúp năng suất lao động của con người tăng lên, tạo ra nhiều của cải, vật chất; con người biết chế tạo ra các loại vũ khí để tự vệ…).

Đánh giá

0

0 đánh giá