Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

536

Với giải Câu 4 trang 20 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 4 trang 20 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Khoảng (1)........ năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Nhờ có công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của (2)...............

Một số người lợi dụng chức phận để (3)........................... của dư thừa.

Xã hội nguyên thuỷ dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có (4)................ xuất hiện.

Lời giải:

Khoảng (1) 4 000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Nhờ có công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của (2) dư thừa thường xuyên.

Một số người lợi dụng chức phận để (3) chiếm đoạt của dư thừa.

Xã hội nguyên thuỷ dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có (4) giai cấp xuất hiện.

Đánh giá

0

0 đánh giá