Hãy ghép nội dung cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

529

Với giải Câu 3 trang 20 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 3 trang 20 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy ghép nội dung cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp.

Hãy ghép nội dung cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

Lời giải:

Hãy ghép nội dung cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

Đánh giá

0

0 đánh giá