Hãy xác định phương án đúng

517

Với giải Câu 1 trang 18,19 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Câu 1 trang 18, 19 sách bài tập Lịch Sử 6: Hãy xác định phương án đúng.

Câu 1.1. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ II TCN.                                         B. Thiên niên kỉ III TCN.

C. Thiên niên kỉ IV TCN.                                       D. Thiên niên kỉ V TCN.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người đã phát hiện ra một loại nguyên liệu mới để chế tạo công cụ và vũ khí thay thế cho đồ đá. Đó là kim loại (SGK – trang 24).

Câu 1.2. Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là

A. đồng thau.                                                            B. đồng đỏ.

C. sắt.                                                                         D. nhôm.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là đồng đỏ (SGK – trang 24).

Câu 1.3. Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào?

A. 2 000 năm trước.                                                 B. 3 000 năm trước.

C. 4 000 năm trước.                                                 D. 1 000 năm trước.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: Từ khoảng 4000 năm trước cư dân ở khu vực Bắc Bộ của Việt Nam biết tới đồ đồng (SGK – trang 26).

Câu 1.4. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hoá khảo cổ nào

A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.

B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.

D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: Quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hoá khảo cổ: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun (SGK – trang 26).

 

Đánh giá

0

0 đánh giá