Hỏi và trả lời về khoảng cách trong Tiếng Anh

601

Tailieumoi.vn biên soạn và giới thiệu kiến thức tổng hợp lý thuyết về Hỏi và trả lời về khoảng cách trong Tiếng Anh , giúp học sinh ôn tập và bổ sung kiến thức cũng như hoàn thành tốt các bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Mời các bạn đón xem:

Hỏi và trả lời về khoảng cách trong Tiếng Anh

I. LÝ THUYẾT

Cấu trúc: How fat is it from + địa điểm A to địa điểm B?

Ví dụ: How far is it from here to the beach?

Dịch: Bãi biển cách đây bao xa

2. SỬ DỤNG IT ĐỂ CHỈ KHOẢNG CÁCH

 • Sử dụng cấu trúc: It is (about)+ khoảng cách from địa điểm A to địa điểm B

 • Ví dụ

A: How far is it from your house to the airport?

B: It is about 30 km

A: How far is it from here to Chopper’s restaurant?

B: It is 300 metres from here to Chopper’s restaurant

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Choose the suitable options to complete the following sentences.

(Lựa chọn những phương án phù hợp để hoàn thành các câu sau.)

1.How far is it from your house from/to Noi Bai International Airport?

2.It is at/about 30 km.

3.It is not very slow/far from my house to my school. It is just 2 km.

4.How far is it/it is from Hanoi to Hue?

5.My house is just 500 m near/far from my grandparents' house.

6.I think it is about 200 metres/metre from here to the nearest gas station.

Đáp án :

 1. to

 2. about

 3. far

 4. is it

 5. far

 6. metres

Bài 2: Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar. (Hãy xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai về mặt ngữ pháp.)

1.How long is it from Hanoi to Noi Bai Airport? - It is over 30 km.

Correct

Incorrect

2.It is about 300 km from Ho Chi Minh city to Phu Quoc.

Correct

Incorrect

3.How far it is from Hanoi to Lao Cai?

Correct

Incorrect

4.I think it is about 200 metre from our school to the bus stop.

Correct

Incorrect

5.It is not very far from my school from the bus station.

Correct

Incorrect

6.Is it far from here to Hung Yen city? - No, it's just 10 km.

Correct

Incorrect

Đáp án:

 1. Incorrect

 2. Correct

 3. Incorrect

 4. Incorrect

 5. Incorrect

 6. Correct

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. from/the/ ro/ km/ house/my/3/nearest/ park./ It’s

 2. from/her/far/house/bus/the/it/ station?/ How/ is/ grandma’s

 3. station./just/to/here/ the/ it’s/ gas/ think/ I/ 2/from/ nearsest/ km

 4. very/to/ the supermarket./ not/ It’s/ far

 5. bus/700/ the/ my/ metres/ It’s/ to/ from/ station/ officeĐánh giá

0

0 đánh giá